"Entre a realidade e os soños trazo líneas e cores nos papeis"